Smluvní podmínky nákupu

Nákup

Při objednávce se smlouva o koupi považuje za uzavřenou po dokončení převodu Vašich
finančních prostředků.

Ceny

Veškeré ceny jsou uvedeny včetně DPH, doručovacích poplatků (viz další informace níže na této stránce) a případně též celních poplatků. Vyhrazujeme si právo na úpravu cen v důsledku změn měnových směnných kurzů a změn na světovém trhu koberci.

Osvědčení o původu

Ke každé dodávce je přiloženo podepsané osvědčení o původu.

Záruka

Na veškeré zboží zakoupené u nás samozřejmě poskytujeme zákonnou záruku. Záruka platí po dobu jednoho roku od data převzetí zboží. Uplatní-li zákazník nárok na záruku zboží a
bude-li zjištěno, že k poškození zboží došlo následkem nesprávné manipulace na straně zákazníka, je zákazník povinen uhradit veškeré náklady související s případnou opravou
zboží. Příčinu poškození zboží posuzují v první řadě odborníci. V případě provedení záruční opravy je zákazník povinen uhradit veškeré náklady na přepravu zboží.

Bankovní převod

Platbu lze provést bankovním převodem na náš účet. Celou částku je třeba uhradit neprodleně po obdržení faktury. V opačném případě bude Vaše objednávka stornována. Při platbě vždy uvádějte číslo objednávky jako variabilní symbol. Objednané zboží Vám zašleme nejpozději do 14dnů, jakmile obdržíme Vaši platbu.

Pochybení při dodávce

Není-li s dodávkou zboží cokoli v pořádku, například obdržíte-li nesprávný nebo poškozený výrobek či nesprávný počet kusů, kontaktujte prosím neprodleně info@erdenet.store. Chybu je třeba nahlásit během přiměřené lhůty.

Kontaktní informace:

IČO 25931695
Fakturační a korespondenční adresa:
Golčova 1 (Areál Kunratického zámečku), Praha 4, Kunratice